Një dritë e gjelbërt… Startuan olimpiadat

Pas një testimi të përgjithshëm me shkrim,ku morën pjesë nxënës nga klasa V -XI,mbështetur në disa kritere vlerësimi ,u bë një klasifikim  në lëndët matematikë,fizikë,biologji dhe kimi . Kjo përzgjedhje shenoi edhe fillimin e olimpiadave në këto lëndë.Tashmë nxënësit të klasifikuar sipas dëshirave dhe interesave  i janë përveshur me rigorozitet  punës së bashku me mesuesit…

Muaji Artit dhe Letërsisë në shkollën tonë

  Në kuadrin e muajit të letërsisë në Kolegjin ‘’Hasan Riza Pasha‘‘,u zhvilluan një larmishmëri aktivitetesh nga nxënësit e shkollës fillore .Tema kishte në qendër librin,ndaj u quajt ‚‘‘Libri,një dritare e hapur‘‘. Nxënësit shfaqën prirjet e tyre me projekte të ndryshme të realizuara nga vetë ata. Panairi me punimet e tyre  kishte për qëllim vlerësimin…