Konkursi Shkencor

Konkursi Shkencor është një nga konkurset tradicionale që organizohet nga kolegjet “Turgut Ozal” që prej vitit 2001 ndërmjet klasave të 9-ta. Konkursi përmban 50 pyetje me alternativa nga lëndët e  Matematikës, Fizikës, Kimisë, Biologjisë që studiohen në shkollat shtetërore. Për nxënësit dhe shkollat fituese jepen dhurata dhe çmime të ndryshme. Madje për nxënësit që arrijnë…

OLIMPIADA SHKENCORE EPOKA

Olimpiada Shkencore Epoka zhvillohet ndërmjet kolegjeve në Shqipëri. Lëndët ku nxënësit konkurrojnë janë: Matematikë, Fizikë, Kimi, Biologji, Informatikë dhe Anglisht. Në këtë Olimpiadë ka një pjesëmarrje të madhe nxënësish nga klasa 6 – 11. Në fund, fituesit e secilës kategori kurorëzohen me medalje dhe çertifikata. Olimpiada Shkencore Epoka është një veprimtari vjetore, që do të…

Konkursi i Letersise

Për një zhvillim të gjithanshëm e argëtues, kolegjet ushtrojnë prej 18 vjetësh një aktivitet të suksesshëm në fushën e shkollimit e të edukimit në Shqipëri. Përveç arritjeve e kërkesave në vazhdim për një mësimdhënie sa më efektive dhe të nxënit ndërveprues në të gjitha lëndët në koherencë me zhvillimet bashkëkohore, në shkollat tona zhvillohen edhe…