DAR Shpall Renditjen e Shkollave Private

DAR Shpall Renditjen e Shkollave Private Është njoftuar renditja e shkollave të mesme private me performancën më të mirë bazuar në 7 treguesit e përzgjedhur nga Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë për vitin shkollor 2014-2015. Kriteret, si rezultat i plotësimit të së cilave shkollat fituan të drejtën për t’u renditur të parat, përfshinin notat që morën…