E dua aromën e librit

Libri është padyshim thesari më i çmuar për të pasuruar botën e brendshme të njeriut, veçanërisht për të kultivuar vlera të dijes dhe qytetarisë. Tek nxënësit rëndësia e tij rritet akoma më shumë,sepse të lexuarit ka ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin mendor të fëmijës. Leximi zgjeron vizionin, në një mënyrë zëvendësues i udhëtimit. Ajo çfarë…

Një risi në shkollën tonë… “Class Dojo”

Class Dojo quhet  programi, i cili po rezulton   mjaft produktiv, jo vetëm tek nxënësit ,por po i vihet në shërbim edhe dëshirës së prindërve për t’u informuar rreth fëmijëve të tyre. Ky program ndërton  një urë lidhëse komunikimi të drejtpërdrejtë nxënës-mësues-pindër. Prindërve, me anë të këtij programi, u ofrohet mundësia për t’u informuar “online” për…

Edukojmë vlera nëpërmjet artit!

Të edukojmë vlera  nëpërmjet artit,është ky ndër misionet e konkursit të Artit dhe të Letërsisë. Nxënësit në këtë konkurs shpalosin aftësitë e tyre në kategoritë e interpretimit,kompozicionit,këngës dhe pikturës. Angazhimi i tyre në këtë konkurs është maksimal,kjo vihet re edhe nga pjesëmarrja e madhe e tyre me dëshirën e madhe që secili të përzgjidhet si…