Një risi në testimet GDS

Risitë sjellin gjithnjë  ndryshime pozitive. Një ndër risitë është edhe shvillimi online i testimeve përmbledhëse GDS. Nxënësit tanë,ndryshe nga herët e tjera,nuk kanë një fletë  provimi,por një sistem kompjuterik,I cili u mundeson  testime të njohurive të tyre në të gjitha lëndët. Ky sistem perveç se  lehtëson punën, arrin edhe të testojë saktësine,përqendrueshmërinë dhe shpejtësinë në…

Sa i njohim ne shkrimtarët?

Në kuadër të festave të Pavarësisë u zhvillua konkursi mes klasave të dhjeta dhe të njëmbëdhjeta me temë:Sa i njohim ne shkrimtarët? Konkursi përmbante pyetje të ndryshme,thënie,portrete të shkrimtarëve tanë. Qëllimi i këtij konkursi nuk ishte vetëm të ngjallte ndjenjën e konkurencës,por edhe që nxënësit të fiksonin njohuritë duke bërë lidhjen e emrit me portretet…

Në qytetin e Dubrovnikut

Kudo që  të shkojmë  na mbulon I njëjti qiell.Ajo  që  e ben të  veçantë  një  përvojë  është  larmishmëria që  gjendet në  bukuritë  natyrore. Ҫ’vlerë  do të  kishtë  një  bukuri e paparë ?! Pas një  udhëtimi mbresëlënës për në  qytetin e Dubrovnikut, nxënësit e klasave të nënta kanë  mjaft për të  na  rrëfyer. Gjatë  këtij udhëtimi,ata…