Një risi në testimet GDS

Risitë sjellin gjithnjë  ndryshime pozitive. Një ndër risitë është edhe shvillimi online i testimeve përmbledhëse GDS. Nxënësit tanë,ndryshe nga herët e tjera,nuk kanë një fletë  provimi,por një sistem kompjuterik,I cili u mundeson  testime të njohurive të tyre në të gjitha lëndët. Ky sistem perveç se  lehtëson punën, arrin edhe të testojë saktësine,përqendrueshmërinë dhe shpejtësinë në…