Në qytetin e Dubrovnikut

Kudo që  të shkojmë  na mbulon I njëjti qiell.Ajo  që  e ben të  veçantë  një  përvojë  është  larmishmëria që  gjendet në  bukuritë  natyrore. Ҫ’vlerë  do të  kishtë  një  bukuri e paparë ?! Pas një  udhëtimi mbresëlënës për në  qytetin e Dubrovnikut, nxënësit e klasave të nënta kanë  mjaft për të  na  rrëfyer. Gjatë  këtij udhëtimi,ata…