Testim i shpejtësisë së të lexuarit

Në qendër të aktivitetit ‘’Fjalët e lexuara në dy minuta‘‘,fëmijët garojnë mes njëri-tjetrit. Kjo garë konsiston në leximin e sa më shumë fjalëve brenda 2 minutave. Ky aktivitet, i cili zhvillohet nga psikologia e shkollës, ka si qëllim, testimin e elekuences, të aftësisë së të kuptuarit dhe tonalitetit. Ajo çfarë e bën më të rëndësishme…

Arti pohon

Artisti së pari lind veten,pastaj të pranishmit.Është madhështor fakti që arti lind në zemra të pastra prej fëmije,zhvillohet dhe rritet përmes dashurisë dhe përkushtimit ndaj tij. Ndjehemi të priviligjuar kur shohim se fara e artit,talentit,gjenialitetit po mbin kudo. Në konkursin ‘’Arti skenik’’që zhvillohet çdo vit mes kolegjeve Turgut Ozal në Shqipëri,nxënësit ,jo vetëm që u…