Sa i njohim ne shkrimtarët?

Në kuadër të festave të Pavarësisë u zhvillua konkursi mes klasave të dhjeta dhe të njëmbëdhjeta me temë:Sa i njohim ne shkrimtarët? Konkursi përmbante pyetje të ndryshme,thënie,portrete të shkrimtarëve tanë. Qëllimi i këtij konkursi nuk ishte vetëm të ngjallte ndjenjën e konkurencës,por edhe që nxënësit të fiksonin njohuritë duke bërë lidhjen e emrit me portretet…