Panairi Shkencor 2017

Kur njohurite studimore marrin formën e prekshme dhe konkretizimin e duhur, nuk mbeten më njohuri më vete, por vlerë e ndarë me të tjerët. Këtë kishte për qëllim aktiviteti I panairit shkencor, i cili u zhvillua në ambjentet e shkollës sonë.Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës të klasava të ndryshme. Ata paraqitën projekte të ndryshme…