Thurim ide…

Nxënësit e klasave të shtata ,në këtë periudhë u përfshinë në orë të veçanta mësimore. ‘’Ngremë në piedestal vlerat humane’’,ishte kjo ora mësimore në lëndën e qytetarisë. Nxënësit në bashkëpunim të përhershëm me mesuesen dhe njëri-tjetrin ideuan me anë të projekteve vlerat njerëzore;Respekt,synim…kurajo. Vlera e njeriut është ajo që ai jep. Kjo orë mësimore I…

Një dritë e gjelbërt… Startuan olimpiadat

Pas një testimi të përgjithshëm me shkrim,ku morën pjesë nxënës nga klasa V -XI,mbështetur në disa kritere vlerësimi ,u bë një klasifikim  në lëndët matematikë,fizikë,biologji dhe kimi . Kjo përzgjedhje shenoi edhe fillimin e olimpiadave në këto lëndë.Tashmë nxënësit të klasifikuar sipas dëshirave dhe interesave  i janë përveshur me rigorozitet  punës së bashku me mesuesit…