Testim i shpejtësisë së të lexuarit

Në qendër të aktivitetit ‘’Fjalët e lexuara në dy minuta‘‘,fëmijët garojnë mes njëri-tjetrit. Kjo garë konsiston në leximin e sa më shumë fjalëve brenda 2 minutave. Ky aktivitet, i cili zhvillohet nga psikologia e shkollës, ka si qëllim, testimin e elekuences, të aftësisë së të kuptuarit dhe tonalitetit. Ajo çfarë e bën më të rëndësishme…