Në qendër të aktivitetit ‘’Fjalët e lexuara në dy minuta‘‘,fëmijët garojnë mes njëri-tjetrit. Kjo garë konsiston në leximin e sa më shumë fjalëve brenda 2 minutave. Ky aktivitet, i cili zhvillohet nga psikologia e shkollës, ka si qëllim, testimin e elekuences, të aftësisë së të kuptuarit dhe tonalitetit. Ajo çfarë e bën më të rëndësishme këtë aktivitet, është evidentimi i problemeve në të folur. Përveç kësaj, psikologia e shkollës evidenton nivelin ngritës ose zbritës se të lexuarit brenda dy muajve.

Është e rëndësishme që problemet të kapen gjithnjë në kohen e duhur dhe niveli i arsimit bazë të jetë i shëndetshëm.