Nxënësit e klasave të 7-ta dhe të 8-ta organizuan ekspozitën e arteve grafike në teknikën e monotipit. Punimet u realizuan me një dëshirë dhe kënaqësi të paparë. Është bërë traditë që në shkollën tonë të hapen ekspozita pikture me teknika të ndryshme gjatë gjithë vitit shkollor.