Nxënësja e shkollës tonë Naisila Puka(Matura 2016) vlerësohet me Medalje të Artë me motivacionin:
Për rezultate të shkëlqyera të arritura në arsimin e mesëm të lartë.