Gjatë javës së kaluar nxënësit e shkollës sonë patën një bashkëbisedim mjaft të frytshëm me z.Albert Mërtiri me detyrë këshilltar për karrierën pranë kolegjit “Turgut Ozal”.
Z.Albert i njohu nxënësit kryesisht me mundësitë që ato kanë për të studiuar në universitetet jashte vendit ,proçedurat që duhen ndjekur ,afatet që duhen respektuar,dokumentacionin që duhet plotësuar,mënyrat për të aplikuar për bursë në universitetet prestigjioze etj.
Midis nxënësve pati mjaft interesim dhe kjo u duk në pyetjet e shumta që u bënë.
Aktivitete të tilla me fokus drejtimin që mund të zgjedhin nxënësit ,degët e universitetet që do të ndjekin do të zhvillohen edhe në të ardhmen