Takim ndëgjegjësues me inspektorin e policisë

Më dt 21.10.2016 në  kolegjin “Hasan Riza Pasha” u zhvillua një bashkëbisedim me temë ”Policimi në Komunitet” mes maturantëve dhe Z.Ded Gazulli me detyrë inspektor në policinë kriminale në sektorin e”Dhunës në Familje” në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Shkodër. Bashkëbisedimi ishte mjaft i dobishëm pasi aty u prekën problematika që kanë të bëjnë me…