Konkursi Shkencor

Konkursi Shkencor është një nga konkurset tradicionale që organizohet nga kolegjet “Turgut Ozal” që prej vitit 2001 ndërmjet klasave të 9-ta. Konkursi përmban 50 pyetje me alternativa nga lëndët e  Matematikës, Fizikës, Kimisë, Biologjisë që studiohen në shkollat shtetërore. Për nxënësit dhe shkollat fituese jepen dhurata dhe çmime të ndryshme. Madje për nxënësit që arrijnë…