OLIMPIADA SHKENCORE EPOKA

Olimpiada Shkencore Epoka zhvillohet ndërmjet kolegjeve në Shqipëri. Lëndët ku nxënësit konkurrojnë janë: Matematikë, Fizikë, Kimi, Biologji, Informatikë dhe Anglisht. Në këtë Olimpiadë ka një pjesëmarrje të madhe nxënësish nga klasa 6 – 11. Në fund, fituesit e secilës kategori kurorëzohen me medalje dhe çertifikata. Olimpiada Shkencore Epoka është një veprimtari vjetore, që do të…

Konkursi i Letersise

Për një zhvillim të gjithanshëm e argëtues, kolegjet ushtrojnë prej 18 vjetësh një aktivitet të suksesshëm në fushën e shkollimit e të edukimit në Shqipëri. Përveç arritjeve e kërkesave në vazhdim për një mësimdhënie sa më efektive dhe të nxënit ndërveprues në të gjitha lëndët në koherencë me zhvillimet bashkëkohore, në shkollat tona zhvillohen edhe…